Kiện toàn ban chấp hành ICT

Câu lạc bộ ICT

(Cập nhật ngày: 20/3/2015)
Ngày 26/01/2015 vừa qua, câu lạc bộ ICT đã tiến hành cuộc họp kiện toàn lại ban chủ nhiệm câu lạc bộ, nhiệm kì 2015-2016. Cuộc họp bao gồm 30 đoàn viên đến từ ban chấp hành liên chi, thành viên câu lạc bộ ICT.

Theo cơ cấu tổ chức của ICT nhiệm kì 2013-2014, ban chủ nhiệm gồm các thànhphần sau:
+ Chủ nhiệm: đồng chí  Hoàng Như Anh . Chi đoàn 511106
+ Phó chủ nhiệm: đồng chí  Nguyễn Văn Điệp -  Chi  đoàn 511101 & đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Chi đoàn 511106
Buổi kiện toàn nhằm củng cố lại tổ chức và tạo điều kiện cho các bạn sinh viên năm 2, 3 thể hiện năng lực lâu dài của mình.
Sau khi tiến hành bỏ phiếu công khai, ban chủ nhiệm mới nhiệm kì 2015-2016 được kiện toàn lại như sau:
+ Chủ nhiệm: đồng chí Triệu Huyền Phương - Chi đoàn 511104
+ Phó chủ nhiệm: đồng chí  Nguyễn Hữu Hiệu -  Chi  đoàn 514100 & đồng chí Nguyễn Quốc Hưng 513102
+ Thủ quỹ: đồng chí Phạm Thị Anh Tuyết - Chi  đoàn 512100


Thực hiện: EM NHƯ
Tin mới hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website