BannerBN ict1

Lịch học/ Lịch thi

(Cập nhật ngày: 12/12/2019)

SV tham khảo mẫu Đồ án tốt nghiệp:

- Dùng Font chữ cho cả đồ án: Time News Roman (Không sử dụng vừa font này vừa font kia).

- Đồ án phải chỉnh Page setup theo mẫu:

a.        Khổ giấy A4

b.        Lề trái : 3cm (hay 1.18”)                  Lề phải: 2cm (0.79”)

                Đầu trang: 2.5cm (hay 0.98”)                Chân trang: 2.5cm (hay 0.98”)

                Cách dòng: 1.5lines   hoặc   Multiple 1.3

- Tên chương: Đậm, in hoa, cỡ chữ 15, căn giữa.        

- Tên mục (cấp liền sau tên chương): Đậm, in hoa, cỡ 14, căn trái, đầu lề văn bản.

- Con của Tên mục: Đậm, in thường, nghiêng, cỡ 14, căn trái, đầu lề văn bản.

- Chữ văn bản: 14, hoặc 13 (và đầu dòng first line: 0.5”).

- Đánh số trang ở duới và bên phải của trang giấy (chú ý số trang 1 đánh bắt đầu từ trang Lời nói đầu/Lời mở đầu …đến trang Lời cam đoan).

- Các chữ tiêu đề: Thuật ngữ viết tắt, Danh mục hình vẽ, Danh mục bảng (nếu có): Đậm, in hoa, cỡ chữ 15, căn giữa.        

- Tên chữ tiêu đề:  mục lục, lời nói đầu, kết luận, tài liệu tham khảo, lời cam đoan:  Đậm, in hoa, cỡ chữ 15, căn giữa.        

Bố cục đồ án tốt nghiệp lần lượt như sau:

- Bìa cứng (không có có tên người hướng dẫn SV, tên SV, Mã SV, có logo trường...)

- Trang bìa mềm (có tên người hướng dẫn SV, tên SV, Mã SV, logo, ko có tên lớp...)

- Trang Mục lục (từ Lời nói đầu đến Lời cam đoan)

- Trang Thuật ngữ viết tắt, trang Danh mục hình vẽ, trang Danh mục bảng (nếu có)

- Trang Lời nói đầu/hay Lời mở đầu

- Toàn bộ nội dung chính đồ án (chương, mục, hình vẽ, bảng...)

- Trang Kết luận

- Trang Tài liệu tham khảo

Ví dụ tài liệu tham khảo tiếng Anh/ tiếng Việt phải gõ:

[1] Nguyễn Thanh Thủy, Trí tuệ nhân tạo, NXB Giáo dục, 2006.

[2] Nguyễn Hồng Việt, Hệ nhúng, NXB Bách Khoa, 2010.

…….

www.shoptinhoc.vn

- Trang Lời cam đoan là trang cuối của đồ án

Bắt buộc sinh viên phải gõ những dòng sau:

Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi. Những tài liệu trong đồ án tốt nghiệp là hoàn toàn trung thực. Các kết quả nghiên cứu do chính tôi thực hiện dưới sự chỉ đạo của giáo viên hướng dẫn.

Minh họa Nội dung chính của một đồ án: 

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

1.1. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ?

1.1.1. Khái niệm

Thương mại điện tử là: Thương mại điện tử là Thương mại điện tử là Thương mại điện tử là Thương mại điện tử.        (đầu đoạn văn đã lùi vào 0.5”).

1.1.2. Lợi ích của TMĐT

        1.1.2.1. Ưu điểm (hoặc dùng các dấu gạch như  -  thay cho 1.1.2.1)

        1.1.2.2. Nhược điểm

CHƯƠNG 2: ỨNG DỤNG THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ

2.1. BÀI TOÁN

2.1.1. Bài toán chung

Hình 2.1. Mô hình Website thương mại điện tử

Nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung (đầu đoạn văn đã lùi vào 0.5”).

2.1.2. Bài toán kinh tế

Nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung nội dung (đầu đoạn văn đã lùi vào 0.5”).

Hình 2.2. Mô hình quản lý bán hàng

2.2. ỨNG DỤNG

2.2.1. Ứng dụng trong ngành Kỹ thuật

Bảng 2.1. Số liệu

A

B

C

D

2.2.2. Ứng dụng trong ngành Kinh tế

 (Ta thấy: có 2Hình và 1Bảng ở chương 2 thì phải đánh số thứ tự Hình và Bảng như trên theo số chương là 2, và lấy tiếp thứ tự,  không theo mục con của chương.

Hình và Bảng: kiểu chữ in thường, căn giữa, tương tự như thế cho các chương khác có Hình và Bảng)TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 024.3 62 41 394
Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn
Facebook: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 14
Số người đã truy cập: 369860