QUAN LY HOC TAP - QUẢN LÝ HỌC TẬP

Thời khóa biểu / Lịch thi

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017
(4/8/2016)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016 Bắt đầu học từ 08/08/2016
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016
(17/12/2015)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016. Khóa 512, 513 bắt đầu học từ 21/12/215. Khóa 514 bắt đầu học từ 11/1/2016
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
(18/11/2015)
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
Lịch thi học Kỳ II năm học 2014 - 2015
(13/5/2015)
Lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015: Bao gồm lịch thi các môn của lớp 513101, 513102, 5103104, 514101, 514102.
Lịch thi lại học Kỳ I năm học 2014 - 2015 khóa 514
(29/1/2015)
Lịch thi lại học kỳ I Năm học 2014 - 2015 áp dụng cho khóa 514.

Danh sách lớp / Cố vấn học tập

Danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016
(13/11/2015)
Danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2015 - 2016
(13/11/2015)
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2014 - 2015
(5/2/2015)
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT các khóa.
Danh sách cố vấn học tập năm học 2014 - 2015
(13/1/2015)
Danh sách cố vấn học tập Khoa CNTT & TT năm học 2014 - 2015

Xem điểm

Xem điểm
(26/1/2015)
Xem điểm tất cả các môn học (gồm cả điểm thành phần: chuyên cần, bài tập, kiểm tra, điểm thi); điểm trung bình học kỳ, điểm trung bình tích lũy.

Biểu mẫu

Mẫu đồ án tốt nghiệp
(10/3/2016)
Mẫu đồ án tốt nghiệp
Biểu mẫu
(13/1/2015)
Cung cấp các biểu mẫu cho sinh viên khoa CNTT & TT

Hướng dẫn thủ tục

Xin miễn giảm học phí
(27/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục xin miễn giảm học phí.
Xin giấy giới thiệu đăng ký xe máy / thực tập
(27/1/2015)
Xin giấy giới thiệu đi đăng ký xe máy, hoặc đi thực tập.
Xin cấp bảng điểm
(27/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên thủ tục xin cấp bảng điểm.
Xin cấp lại thẻ sinh viên
(26/1/2015)
Hướng dẫn xin cấp lại thẻ sinh viên.
Đăng ký vé tháng xe buýt
(23/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký vé tháng xe buýt.

Quy chế đào tạo

Quy chế đào tạo (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2011)
(13/1/2015)
Quy chế đào tạo (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2011)

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website