Quy chế đào tạo (áp dụng cho khóa tuyển sinh từ năm 2011)

Quy chế đào tạo

(Cập nhật ngày: 13/1/2015)

Quy chế đào tạo Đại học và Cao đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ của  Trường Đại học Dân lập Phương Đông: Ban hành kèm theo Quyết định số 143/QĐ - ĐHPĐ - ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2014 của Hiệu trưởng Trường Đại học Dân lập Phương Đông (nhấn vào đây để tải về).      Điều kiện dự thi (Điều 20)

 

     Cách tính điểm học phần (Điều 22)

 

     Cách tính điểm trung bình chung/ trung bình chung tích lũy (Điều 23)

 

     Xếp hạng học lực (Điều 14)

 

     Xử lý kết quả học tập (Điều 16)

 

     Điều kiện nhận đồ án tốt nghiệp (Điều 24)

 

     Điều kiện xét và công nhận tốt nghiệp (Điều 26, 27)

 

     Học văn bằng 2 (Điều 17)

 

Tin mới hơn

Tin cũ hơn

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website