Hướng Dẫn Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu Trên C-Sharp Bằng MS-Sql Server 2005 part 1

Bản tin CNTT -TT

(Cập nhật ngày: 6/5/2015)
Trước tiên để kết nối cơ sở dữ liệu (CSDL) bạn cần có công cụ C# và MS-Sql 2005. Thông tin tại đây
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website