Tuần lễ nghiên cứu khoa học 2016

Bản tin Khoa

(Cập nhật ngày: 17/3/2016)

Để thúc đẩy phong trào nghiên cứu khoa học, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đại học và hướng tới kỷ niệm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM, được sự đồng ý của lãnh đạo Nhà trường, Khoa Công nghệ thông tin & truyền thông tổ chức tuần lễ cứu khoa học 2016, diễn ra từ 21/3/2016 đến 26/3/2016.

Danh sách sinh viên báo cáo đề tài NCKH 2016:
Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website