bn1bn1
Video bài giảng tin đại cương
Video bài giảng MS WORD 2010 - Định dạng đoạn văn bản Video bài giảng MS WORD 2010- Soạn thảo văn bản dùng Tab
Một số chuyên đề toán học
Một số chuyên đề toán học ở bậc phổ thông

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3 62 41 394
Email: ict.dhphuongdong@gmail.com
Facebook: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 26
Số người đã truy cập: 8856