HUONG DAN THU TUC - HƯỚNG DẪN THỦ TỤC

Hướng dẫn thủ tục

Xin miễn giảm học phí
(27/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục xin miễn giảm học phí.
Xin giấy giới thiệu đăng ký xe máy / thực tập
(27/1/2015)
Xin giấy giới thiệu đi đăng ký xe máy, hoặc đi thực tập.
Xin cấp bảng điểm
(27/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên thủ tục xin cấp bảng điểm.
Xin cấp lại thẻ sinh viên
(26/1/2015)
Hướng dẫn xin cấp lại thẻ sinh viên.
Đăng ký vé tháng xe buýt
(23/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục đăng ký vé tháng xe buýt.
Thủ tục bảo lưu
(21/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục bảo lưu kết quả học tập.
Thủ tục xin vay vốn ngân hàng
(20/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm thủ tục xin vay vốn ngân hàng.
Đăng ký học lại / học nâng điểm
(20/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên đăng ký học lại/học nâng điểm
Xin xác nhận sinh viên
(20/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên làm giấy xác nhận khi có việc cần thiết.
Hướng dẫn thủ tục
(13/1/2015)
Hướng dẫn sinh viên Khoa CNTT & TT về các thủ tục giấy tờ liên quan

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website