GIOI THIEU - GIỚI THIỆU

Giới thiệu

Giới thiệu Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông
(25/12/2014)
Cùng với sự ra đời của Trường ĐHDL Phương Đông từ năm 1994, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông được thành lập và bắt đầu nhiệm vụ đào tạo Khóa 1. Đến nay, trải qua 20 năm hoạt động, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông đã có những thay đổi và không ngừng phát triển. Hiện nay, Khoa Công nghệ thông tin và Truyền thông có đội ngũ giảng viện cơ hữu và thỉnh giảng đông đảo...
Danh sách Giảng viên cơ hữu - Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông
(20/10/2014)
Danh sách Cán bộ, Giảng viên cơ hữu của Khoa Công nghệ thông tin và truyền thông. (tính đến 24/10/2014)

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website