THOI KHOA BIỂU - THỜI KHÓA BIỂU

Thời khóa biểu / Lịch thi

Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2016 - 2017
(4/8/2016)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016 Bắt đầu học từ 08/08/2016
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016
(17/12/2015)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016. Khóa 512, 513 bắt đầu học từ 21/12/215. Khóa 514 bắt đầu học từ 11/1/2016
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
(18/11/2015)
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
Lịch thi học Kỳ II năm học 2014 - 2015
(13/5/2015)
Lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015: Bao gồm lịch thi các môn của lớp 513101, 513102, 5103104, 514101, 514102.
Lịch thi lại học Kỳ I năm học 2014 - 2015 khóa 514
(29/1/2015)
Lịch thi lại học kỳ I Năm học 2014 - 2015 áp dụng cho khóa 514.
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Áp dụng từ ngày 26/01/2015)
(27/1/2015)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 áp dụng từ 26/1/2015
Lịch thi lại học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Từ 14/01/2015 đến 21/01/2015)
(8/1/2015)
Lịch thi lại học kỳ I Năm học 2014 - 2015 Được áp dụng cho các khóa từ 14/01 đến 21/01/2015.
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015
(26/12/2014)
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014- 2015 cho tất cả các khóa của Khoa CNTT. Được áp dụng bắt đầu từ Ngày 11/08/2014.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website