bn1bn1
Danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016
Danh sách cố vấn học tập năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2015 - 2016
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT năm học 2014 - 2015
Danh sách sinh viên Khoa CNTT & TT các khóa.
Danh sách cố vấn học tập năm học 2014 - 2015
Danh sách cố vấn học tập Khoa CNTT & TT năm học 2014 - 2015

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3 62 41 394
Email: ict.dhphuongdong@gmail.com
Facebook: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 15
Số người đã truy cập: 8912