Đăng ký học lại / học nâng điểm

Hướng dẫn thủ tục

(Cập nhật ngày: 20/1/2015)
Sinh viên lên văn phòng Khoa lấy giấy giới thiệu học lại / học nâng điểm (cùng một mẫu) (hoặc nhấn vào đây để tải về), điền đầy đủ thông tin trên giấy rồi đưa cố vấn học tập (chủ nhiệm lớp) ký xác nhận. Mang giấy xuống phòng tài vụ (phòng 104, cơ sở Hưng Ký - thứ 3, thứ 5 hàng tuần) để nộp tiền. Sau đó, sinh viên nộp giấy cho chủ nhiệm lớp đăng ký học cùng để có tên trong danh sách lớp.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website