Xin cấp bảng điểm

Hướng dẫn thủ tục

(Cập nhật ngày: 27/1/2015)
Sinh viên muốn xin cấp bảng điểm học tập cần lên văn phòng Khoa CNTT & TT gặp cán bộ làm điểm (Thứ 5 hàng tuần) để đăng ký. Sau khi lấy được bảng điểm (Bảng điểm phải có chữ ký của Chủ nhiệm Khoa), sinh viên mang lên cơ sở 1 (Trung Kính), vào phòng Đào tạo (Phòng 116) xin xác nhận sau đó sang phòng văn thư (Phòng 117) đóng dấu.

Thông báo quan trọng

Đối tác

Liên kết website