DS Khoa CNTTDS Khoa CNTTbn1bn1

Bản tin CNTT -TT

(Cập nhật ngày: 22/1/2015)

Internet và phần mềm tự do nguồn mở (PMTDNM) là 2 yếu tố chính sẽ làm thay đổi toàn bộ thế giới này!
Ứng dụng và phát triển PMTDNM là cơ hội cho các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam.Là bài trình bày tại tập huấn 'Phát triển chuỗi giá trị và ứng dụng quản lý thông tin nguồn mở với doanh nghiệp trách nhiệm xã hội' được tổ chức tại thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An ngày 29/12/2014.
TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 04.3 62 41 394
Email: ict.dhphuongdong@gmail.com
Facebook: Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 7
Số người đã truy cập: 3973