banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1
Đề cương chi tiết các môn Phần 10
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 10 gồm các môn: Hệ thống thông tin đánh giá công nghệ; Hệ thống thông tin quản lý; Kế toán máy; Khai phá dữ liệu; Kinh tế học đại cương; Kinh tế lượng; Luật kinh tế; Lý thuyết tài chính tiền tệ; Mạng truyề...
Đề cương chi tiết các môn Phần 9
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 9 gồm các môn: Bảo mật thông tin đường truyền; Lý thuyết mã sửa lỗi; An ninh trong mạng hội tụ ; Chuẩn Dữ liệu DES và chuẩn mã AES; kỹ thuật giấu tin trong ảnh; Ứng dụng mã McEliece trên mã Xyclic
Đề cương chi tiết các môn Phần 8
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 8 gồm các môn Phân tích quản lý và khắc phục lỗi các dịch vụ mạng trên Windows; Truyền dữ liệu; Thiết lập xây dựng và quản trị hệ thống mail Server Webserver; Thiết kế mạng LAN/WAN; Quản trị hệ thống mạng;...
Đề cương chi tiết các môn Phần 7
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 7 gồm các môn:Chương trình dịch; Công nghệ phần mềm; Đồ họa máy tính; Hệ chuyên gia; Hệ hỗ trợ ra quyết định;Lập trình hệ thống; Kiểm chứng phần mềm
Đề cương chi tiết các môn Phần 6
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 6 gồm các môn: Chuẩn đoán hình ảnh trong y tế; Công nghệ phát thanh và truyền hình; Hệ thống nhúng; PLC; Thiết kế ASIC và VLSI
Đề cương chi tiết các môn Phần 5
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 5
Đề cương chi tiết các môn Phần 4
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 4 gồm các môn
Đề cương chi tiết các môn Phần 3
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... (Phần 3) Gồm các môn: ADSL;Cảm biến và ứng dụng;Cấu kiện điện tử;Cơ sở dữ liệu;Cơ sở kỹ thuật truyền hình; Đại số Boole; Điều khiển tự động; Excel; Hệ thống dẫn đường và định vị;Hệ thống thông tin di động; Hệ t...
Đề cương chi tiết các môn Phần 2
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả vắn tắt nội dung môn, các mục tiêu cần đạt được (về kiến thức, kỹ năng, thái độ),Tài liệu tham khảo,... Phần 2 gồm các môn: Chuỗi giả ngẫu nhiên và ứng dụng;Vật lý A1; Vật lý A2; Điện tử tương tự;Kỹ thuật điện; Mạng Nơ ron; Ngoại vi và giao diện.
Đề cương chi tiết các môn Phần 1
Đề cương chi tiết các môn học thể hiện tên môn, số tín chỉ, mô tả tóm tắt nội dung, tài liệu học tập, tài liệu tham khảo,... Đề cương chi tiết các môn học phần 1 Bao gồm các môn Kiến trúc máy tính; Mang máy tính; Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ thuật số;Logic; Phương pháp luận nghiên cứu khoa học; Lý thuyết truyền tin

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.6241394  - 093.673.8889
Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cntt.phuongdong
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 38
Số người đã truy cập: 2260854