banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1
KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VIỆT NHẬT (THỰC HIỆN TỪ KHÓA 30, NĂM 2023)
Khung chương trình đào tạo Công nghệ thông tin Việt Nhật (Thực hiện từ khóa 30, năm 2023)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Trí tuệ nhân tạo (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh số (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Kinh doanh số (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing số (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo chuyên ngành Marketing số (thực hiện từ khóa 29, năm 2022)
Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)
Khung chương trình đào tạo ngành Công nghệ thông tin (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)
Khung chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)
Khung chương trình đào tạo ngành Thương mại điện tử (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)
Khung chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)
Khung chương trình đào tạo ngành Truyền thông đa phương tiện (thực hiện từ khóa 28, năm 2021)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.6241394  - 093.673.8889
Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cntt.phuongdong
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 24
Số người đã truy cập: 2260817