banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1banner 1
THỜI KHÓA BIỂU KHOA CNTT&TT HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2022-2023 (Thực hiện từ ngày 08/08/2022)
Thời khóa biểu học kỳ I
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016 Bắt đầu học từ 08/08/2016
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015 - 2016
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2015-2016. Khóa 512, 513 bắt đầu học từ 21/12/215. Khóa 514 bắt đầu học từ 11/1/2016
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
Lịch thi học Kỳ I năm học 2015 - 2016
Lịch thi học Kỳ II năm học 2014 - 2015
Lịch thi học kỳ II năm học 2014 - 2015: Bao gồm lịch thi các môn của lớp 513101, 513102, 5103104, 514101, 514102.
Lịch thi lại học Kỳ I năm học 2014 - 2015 khóa 514
Lịch thi lại học kỳ I Năm học 2014 - 2015 áp dụng cho khóa 514.
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 (Áp dụng từ ngày 26/01/2015)
Thời khóa biểu học kỳ II năm học 2014 - 2015 áp dụng từ 26/1/2015
Lịch thi lại học kỳ I năm học 2014 - 2015 (Từ 14/01/2015 đến 21/01/2015)
Lịch thi lại học kỳ I Năm học 2014 - 2015 Được áp dụng cho các khóa từ 14/01 đến 21/01/2015.
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014 - 2015
Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2014- 2015 cho tất cả các khóa của Khoa CNTT. Được áp dụng bắt đầu từ Ngày 11/08/2014.

TRƯỜNG ĐẠI HỌC PHƯƠNG ĐÔNG - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Địa chỉ: Số 4 ngõ 228 phố Minh Khai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
Điện thoại: 0243.6241394  - 093.673.8889
Email: cntt_tt@dhpd.edu.vn
Facebook: https://www.facebook.com/cntt.phuongdong
Thống kê truy cập
Số người trực tuyến: 34
Số người đã truy cập: 2260865